“Voor wat wij staan“ is het wel-zijn van de mensen die met onze architectuur gaan leven.
Dit wel-zijn is een waardigheid of een houding meer dan een genot. En de waardigheid (dignitas) is ‘leven volgens een ethiek’ of volgens een houding die het concreet gezag is waardoor wij leven.

Architectuur laat dus de mensen leven met een gebouwde structuur. Architectuur houdt samen of laat een houding aanwezig.

Het is de taak van de architect de ruimte van het leven op te bouwen en dan de mensen te laten leven met deze houding.
De ruimte van het leven is dan geconoteerd van de gebouwde structuur die men architectuur noemt.

Zo is de schoonheid van architectuur een hoge graad van logica meer als een esthetisch gevoel.
Zo brengt architectuur meer een idee van de houding van de mens, of van zijn waardigheid, in de maatschappij, als een particulier genot.

Op professioneel gebied is onze positie dat de kwaliteit van het “design“ (tekenen en ontwerpen) het leven van de mensen beïnvloed.
Het is onze voortdurende inspanning van een hoge kwaliteit van design te bereiken tot een significante ervaring in de hele waaier van onze gebouwde omgeving.

Voortreffelijkheid in het design, voortdurende multidisciplinaire interesse, fijne en nauwkeurige programma- en budgetcontrole en deskundige beheersing van heel de bouwfase van een project zijn de basis van ons werk met als doel de beste architecturale kwaliteit te bieden.

Ons werk is dus gedreven door een consistente filosofische benadering, meer als door het voorstellen van een stijl. En wij mikken gedetailleerde gebouwen te ontwerpen die intiem verbonden zijn met hun omgeving zoals met de gewenste levensgebeurtenissen die er plaats moet vinden.

Intense besprekingen tussen alle partijen zijn dus de oorsprong van een hoge ontwerpkwaliteit die altijd een synthese van een eenvoudig concept, schoonheid, aangenaam levensgebeurtenissen en functies op de beste wijze integreren.